Cirkel van Licht


Inleiding
De cirkel van Licht is een basisritueel, bedoeld om zowel de deelnemer als de  werkruimte te begeleiden bij diverse vormen van spiritueel werk en/of dieper  gaande rituelen.  

Werkwijze   

We maken via ons kruin contact met de hemel, daarbij stellen we ons voor dat  er vanuit de hemel licht op ons schijnt, dat via ons kruin door ons hele lichaam heen stroomt, via onze voeten de aarde in; hierbij laten we alle overtollige spanningen van ons afvloeien, schoonspoelen met het licht, afvoeren via onze voetzolen de aarde in.   
We maken via onze voetzolen stevig contact met de aarde, daarbij stellen we ons voor dat er vanuit onze voeten wortels de aarde in groeien, totdat we contact hebben gemaakt met de kern van de aarde; we laten de aardekracht via onze voetzolen omhoogstromen, via ons kruin naar de hemel toe.   
Zodra we in onszelf zowel met de hemel als met de aarde de stromende verbindingen gemaakt hebben, houden we deze tweestroom voortdurend in de gaten, door enerzijds ons open te blijven te stellen voor de hemel en anderzijds te blijven wortelen in de aarde.
Het middelpunt van onze lichaamsbewegingen is in onze buik, symbolisch aangegeven door de navel.   
Nadat we onszelf innerlijke ruimte hebben schoongemaakt, zuiveren we ook de uiterlijke ruimte, de ruimte waarin we ons ritueel uitvoeren: we laten ons volstromen met de hemelse licht-energie, totdat we via ons hart overvloeien, vervolgens vullen we de ruimte waarbinnen we werken met een  cirkel (bol) van licht.
Het middelpunt van de lichtcirkel wordt vaak  symbolisch aangegeven door een centraal altaarlicht.   
Wanneer we de cirkel deosil (met de zon mee, met de klok mee) lopen, kunnen we het energieniveau op een hoger trillingsgetal brengen.
Het is echter onverstandig om meer energie op te roepen dan men aankan!   
In toenemende mate van intensiteit onderscheiden we de volgende niveau's:   
fysiek/aards, astraal/ziel, mentaal/geest, spiritueel/heilig.   
De cirkel van licht wordt ingedeeld in vier kwartieren, vier windrichtingen, voor extra stabiliteit.
De cirkel wordt sterker, wanneer we in de vier kwartieren extra krachten aanroepen voor extra bescherming.
De opgeroepen  krachten dienen echter met groot respect benaderd te worden!   
Zodra de cirkel van licht voldoende is gestabiliseerd, kunnen we aan de slag gaan met diepergaande rituelen en/of meditaties.  

Ritueel van het Pentagram

De magus neemt het zwaard in zijn rechterhand en wendt zich naar het Oosten
Groet de Opperste Heerser der Machten met het Qabbalistisch Kruis:  
Hij raakt zijn voorhoofd aan en zegt:  ATEH (Gij zijt) 
Hij raakt zijn borst aan en zegt:  MALKUTH (het Koninkrijk) 
Hij raakt zijn rechter schouder aan en zegt:  VE-GEBURAH (en de Kracht) 
Hij raakt zijn linker schouder aan en zegt:  VE-GEDULAH (en de Heerlijkheid) 
Hij plaats zijn handen tegen elkaar voor zijn borst en zegt:  LE-OLAM (tot in Eeuwigheid) 
Hij houdt het zwaard met beide handen omhoog en zegt:  AMEN (zo is het) 
De magus doet de Begroeting van de Heersers van de Kwartieren: 
De magus tekent in de lucht het Pentagram van Opening (respectievelijk beginnend  bij het bovenste punt naar linksonder, van linksonder naar rechts horizontaal,  van rechts horizontaal naar links horizontaal, van links horizontaal naar  rechtsonder, van rechtsonder naar het bovenste punt, tenslotte wijst hij met het  zwaard naar het centrum van het Pentagram)
Groet de Heerser van het Oosten: 
Heerser van het Oosten, wees welkom in ons midden! 
De magus wendt zich naar het Zuiden, hij tekent het Pentagram van Oproeping
Groet de Heerser van het Zuiden: 
Heerser van het Zuiden, wees welkom in ons midden! 
De magus wendt zich naar het Westen, hij tekent het Pentagram van Oproeping
Groet de Heerser van het Westen: 
Heerser van het Westen, wees welkom in ons midden! 
De magus wendt zich naar het Noorden, hij tekent het Pentagram van Oproeping
Groet de Heerser van het Noorden: 
Heerser van het Noorden, wees welkom in ons midden!
Bevestig de aanwezigheid van de Heersers van de Kwartieren:

De magus komt terug in het Oosten en sluit de cirkel door het zwaard naar het  centrum van het eerste pentagram te brengen, hij staat met armen in cruciform:
Voor me staat de Heerser van het Oosten, 
Achter me staat de Heerser van het Westen, 
Aan mijn rechterhand staat de Heerser van het Zuiden, 
Aan mijn linkerkant staat de Heerser van het Noorden. 
VOOR MIJ VLAMT HET PENTAGRAM 
ACHTER MIJ SCHIJNT DE ZESPUNTIGE STER 
Proclameer de intentie van dit ritueel:  
De magus wendt zich naar het Centrum zegt:
We openen de cirkel in de naam van de Opperste Heerser der Machten 
De intentie van dit ritueel is... 
Het symbool van dit ritueel is... 
De magus voert het aangekondigde Werk uit: (een meditatie, of een diepergaand  ritueel, om de opgeroepen energie een plek te geven) 
Einde van het ritueel
De geopende cirkel van licht moet weer gesloten  worden, en de opgeroepen Machten bedankt als welkome gasten die nu  weer huiswaarts keren. 
De magus staat op zijn oorspronkelijke plek en zegt: 
We sluiten de cirkel en danken de Opperste Heerser der Machten. 
De magus neemt het zwaard in zijn rechterhand en wendt zich naar het Oosten; hij  groet de Opperste Heerser der Machten met het Qabbalistisch Kruis. 
De magus doet de Begroeting van de Heersers van de Kwartieren: 
De magus tekent in de lucht het Pentagram van Afsluiting (respectievelijk  beginnend bij linksonder naar boven, van boven naar rechtsonder, van rechtsonder  naar links horizontaal, van links horizontaal naar rechts horizontaal, van  rechts horizontaal naar linksonder, tenslotte wijst hij met het zwaard naar het  centrum van het Pentagram)
Groet de Heersers van de kwartieren:
Heerser van ..., wij danken u voor uw aanwezigheid! 
VOOR MIJ VLAMT HET PENTAGRAM  ACHTER MIJ SCHIJNT DE ZESPUNTIGE STER 
De magus neemt afscheid van de Opperste Heerser der Machten met het  Qabbalistische Kruis. 
Alle aanwezigen sluiten hun aura af met een cirkel, verzegeld met een kruis. 
Het ritueel wordt definitief afgesloten met een korte stampvoet op de grond, om  weer helemaal te aarden.     
In het ritueel van het_pentagram zijn met opzet de Namen van de Heersers der  Kwartieren weggelaten; afhankelijk van het type ritueel kan men daar de namen  van de Engelen, de Zodiac, de Taro of andere Machten invullen. 


index
Contact: hok@itcn.nl