Het Boek der Verandering

In china ontstaan uit mondeling overgeleverde sjamanistische orakel-teksten; de teksten hebben een systematische rangordening verkregen dankzij een wiskundig systeem van acht trigrammen en benadrukken het doen en nalaten van handelingen in harmonie met de tijdgeest .

Wat is een orakel? 
Vanaf de oudheid raadpleegden mensen een orakel om antwoorden te krijgen op belangrijke vragen, die niet via de "normale" procedures te verkrijgen waren. De orakels waren een aanvullende manier van probleem-oplossing.
 Bij de oudste orakels bracht de sjamaan zichzelf in een trance, waarna uitspraken in symbolische taal gedaan werden. In de moderne tijd zoekt men nog steeds toegang tot de intuitie, via orakel-systemen die de taal der symbolen hanteren 

Voor wie is de Yi Jing ?

 In principe is dit systeem geschikt voor iedereen die toegang wil krijgen tot zijn intuitief vermogen via de symbooltaal van de Yi Jing. De intuitie wordt hierbij gezien als aanvulling, op het rationele denken. 
De Yi Jing kan geraadpleegd worden door bedrijven (veranderingsmanagement) en individuele personen (levensloopbaan-begeleiding). 

Omgaan met veranderingen 
Hoe werkt de Yi Jing ? Door het werpen van munten, schelpen, stokjes o.i.d, wordt het volgende bepaald: een lijn is heel, gebroken of veranderend van het ene naar het andere patroon. Na zes worpen onstaat een lijnenpatroon van zes lijnen, het zogenaamde hexagram met eventuele veranderende lijnen van waaruit een nieuw hexagram zou kunnen ontstaan. Bij elk patroon hoort een orakeltekst die men moet intrepreteren: aanwijzingen die afhankelijk zijn van de handelwijze en situatie van het moment; in de Yi Jing ligt de nadruk op het gegeven dat situaties niet statisch zijn, maar in een voortdurende staat van wording en verandering. 

De taal van de Yi Jing 
Het klassieke Chinees bestaat uit ideogrammen, die meerdere betekenissen hebben, er word geen onderscheid gemaakt tussen geslacht, meervoud, enkelvoud, verleden, heden, zelfstandig, bijvoeglijk, werkwoorden. Een Yi Jing orakel-tekst is eigenlijk een reeks plaatjes die elk meerdere duidingen zouden kunnen hebben, het geeft heel veel ruimte aan de intuitie om te kunnen spelen met alternatieve oplossingen. 

Consult, cursus of workshop Yi Jing 
Op aanvraag worden op maat consult, cursus of workshop Yi Jing gedaan: 
In een consult raadplegen wij het orakel naar aanleiding van een specifieke vraag, we gaan in dialoog om vraag en antwoord te verhelderen.
 In een cursus kijken we naar de meerduidige aspecten van de klassieke symbolen van de Yi Jing 
In een workshop gaan we intensief de uitwisseling aan met andere cursisten om een maximum aan alternatieven voor intuitieve ontwikkeling te onderzoeken.

Download Grondtekst Yi Jing:Zhou Yi Verbatim